TLV Fashion Week

שבוע האופנה גינדי - האירוע המרכזי בסצנת האופנה ובענף הנדל

שבוע האופנה גינדי - האירוע המרכזי בסצנת האופנה ובענף הנדל"ן בישראל.
אירועי TEDx בישראל

טובי המרצים בהפקה יוקרתית של TEDx שמרגשת את הקהל ואת הצופים בשידור חי ברשת.

טובי המרצים בהפקה יוקרתית של TEDx שמרגשת את הקהל ואת הצופים בשידור חי ברשת.
הסניף הדיגיטלי הראשון

הבנקאית הדיגטלית הראשונה לוקחת אותנו לסיור בסניף הדיגיטלי החדשני ביותר בעולם.

הבנקאית הדיגטלית הראשונה לוקחת אותנו לסיור בסניף הדיגיטלי החדשני ביותר בעולם.
חדשות ההסתדרות הרפואית בישראל

רופאי ישראל מחוברים למה שקורה באמצעות מהדורת החדשות של הר

רופאי ישראל מחוברים למה שקורה באמצעות מהדורת החדשות של הר"י