TLV Fashion Week

שבוע האופנה גינדי - האירוע המרכזי בסצנת האופנה ובענף הנדל

שבוע האופנה גינדי - האירוע המרכזי בסצנת האופנה ובענף הנדל"ן בישראל.
סרט תדמית לרשת בורגרים

סרט תדמית לרשת בורגרים - הסרט פונה לזכיינים בארץ ובעולם.

סרט תדמית לרשת בורגרים - הסרט פונה לזכיינים בארץ ובעולם.
חדשות ההסתדרות הרפואית בישראל

רופאי ישראל מחוברים למה שקורה באמצעות מהדורת החדשות של הר

רופאי ישראל מחוברים למה שקורה באמצעות מהדורת החדשות של הר"י
ראובן ריבלין - דוקטור לשם כבוד

סרט אישי לרגל הענקת תואר דוקטור לשם כבוד לנשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין

סרט אישי לרגל הענקת תואר דוקטור לשם כבוד לנשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין