TLV Fashion Week

שבוע האופנה גינדי - האירוע המרכזי בסצנת האופנה ובענף הנדל

שבוע האופנה גינדי - האירוע המרכזי בסצנת האופנה ובענף הנדל"ן בישראל.
אירועי TED בישראל

טובי המרצים בהפקה יוקרתית של טד (TEDx) שמרגשת את הקהל ואת הצופים בשידור חי ברשת.

טובי המרצים בהפקה יוקרתית של טד (TEDx) שמרגשת את הקהל ואת הצופים בשידור חי ברשת.
עשרים לסנגוריה הציבורית

סרט שממחיש את פועלה של הסנגוריה הציבורית בייצוג עצורים ונאשמים חסרי אמצעים.

סרט שממחיש את פועלה של הסנגוריה הציבורית בייצוג עצורים ונאשמים חסרי אמצעים.
הסניף הדיגיטלי הראשון

הבנקאית הדיגטלית הראשונה לוקחת אותנו לסיור בסניף הדיגיטלי החדשני ביותר בעולם.

הבנקאית הדיגטלית הראשונה לוקחת אותנו לסיור בסניף הדיגיטלי החדשני ביותר בעולם.