TLV Fashion Week

שבוע האופנה גינדי - האירוע המרכזי בסצנת האופנה ובענף הנדל

שבוע האופנה גינדי - האירוע המרכזי בסצנת האופנה ובענף הנדל"ן בישראל.
אירועי TEDx בישראל

טובי המרצים בהפקה יוקרתית של TEDx שמרגשת את הקהל ואת הצופים בשידור חי ברשת.

טובי המרצים בהפקה יוקרתית של TEDx שמרגשת את הקהל ואת הצופים בשידור חי ברשת.
עשרים לסנגוריה הציבורית

סרט שממחיש את פועלה של הסנגוריה הציבורית בייצוג עצורים ונאשמים חסרי אמצעים.

סרט שממחיש את פועלה של הסנגוריה הציבורית בייצוג עצורים ונאשמים חסרי אמצעים.
הסניף הדיגיטלי הראשון

הבנקאית הדיגטלית הראשונה לוקחת אותנו לסיור בסניף הדיגיטלי החדשני ביותר בעולם.

הבנקאית הדיגטלית הראשונה לוקחת אותנו לסיור בסניף הדיגיטלי החדשני ביותר בעולם.